Czy leasing można spłacić wcześniej?

Decydując się na zakup samochodu w leasingu przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy będą mieli możliwość wcześniejszej spłaty leasingu i wykupu pojazdu. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu jest możliwe. Większość leasingodawców działających na naszym rynku dopuszcza takie rozwiązanie, ale na ustalonych warunkach. Warunki wcześniejszej spłaty leasingu mogą się od siebie różnić w zależności do dostawcy usług leasingowych, przy czym każdorazowo powinny być zawarte w umowie, dzięki czemu mamy do nich wgląd przed podjęciem zobowiązania.

Z goła inną kwestią jest opłacalność przedterminowej spłaty leasingu. Dlatego przed uregulowaniem pozostałego do spłaty zobowiązania warto dokładnie oszacować korzyści wynikające z takiej opcji, a zarazem koszty, do poniesienia których będziemy zobligowani.

Leasing operacyjny a jego wcześniejsza spłata

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego może nastąpić dopiero po upływie 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. W przypadku samochodów osobowych jest to najczęściej okres 2 lat. Wynika to z faktu, iż skrócenie czasu amortyzacji przedmiotu leasingu może się wiązać z ryzykiem zakwestionowania przez urząd skarbowy wliczania w koszty uzyskania przychodu zapłaconych do tej pory rat leasingowych.

W przypadku leasingu operacyjnego z wykupem przedmiotu leasingu wcześniejsza spłata leasingu wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązania. Zobowiązanie obejmuje całą kwotę pozostałą do spłaty na moment podjęcia decyzji o wcześniejszym zakończeniu leasingu, a więc pozostałe raty leasingu wraz z ustalonym wykupem. Dodatkowo musimy się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów operacyjnych związanych m.in. z przeliczeniem należności. Może się również zdarzyć tak, że leasingodawca będzie oczekiwał spełnienia dodatkowych warunków umożliwiających wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu, zwłaszcza jeśli wypowiadamy umowę, która nie zakładała wykupu samochodu po upływie okresu leasingu.

Warto przy tym pamiętać, że przedterminowa spłata leasingu to nie jedyny sposób pozwalający na zakończenie umowy leasingowej. Inną alternatywą – jeśli nie zależy nam na wykupie przedmiotu leasingu – jest cesja. W ramach cesji prawa i obowiązki wynikające z podpisanej przez nas umowy leasingowej są przenoszone na inny podmiot. Cesję umowy leasingowej możemy przeprowadzić niezależnie od okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu, przy czym jako leasingobiorca jesteśmy zobowiązani do wskazania cedenta (podmiotu zainteresowanego przejęciem naszego zobowiązania leasingowego).

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Szukasz nowego samochodu na firmę?

Jesteś o krok bliżej do nowego samochodu.