Polityka Prywatności

Uznając za priorytet bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów przetwarzanych przez naszą stronę  i system  dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Prowadząc przedsięwzięcie zgodnie z obowiązkami informacyjnymi, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu politykę prywatności stosowaną przez naszą firmę. 

 

Dane i informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony jest Spółka Automotive Centrum Dmowski-Cichy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołominie, ul. Mickiewicza 9, 05-200 Wołomin; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000846560; NIP:1251706815, REGON:38635884000000, kapitał zakładowy 5 000 zł, adres e-mail: kontakt@automotivecentrum.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?

Podane przez Klienta dane będą przetwarzane w celu:

– udzielenia odpowiedzi osobom, które skorzystały z formularza “skontaktuj się z nami”; 

– podjęcia działania  – w tym skontaktowania się z klientem  proszącym o kontakt przez formularz – „skontaktuj się z nami” oraz skontaktowanie się i przedstawienie oferty osobom które wypełniły formularz “kontakt”.

Dbając o naszych Klientów udostępniamy możliwość skontaktowania się z nami poprzez aktywność na portalach społecznościowych – typu ; Facebook, Instagram

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

– podjęcie działań na żądanie Klienta poprzez odwiedzenie Naszych stron i portali społecznościowych;

– zgoda Klienta na kontakt wyrażona  poprzez wypełnienie formularza kontaktowego – „skontaktuj się z nami”.

– niezbędność przetwarzania do celów marketingowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:

– umożliwienie nawiązania kontaktu z Automotive Centrum Dmowski-Cichy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

– prowadzenie  badań i anonimowych statystyk w celu poprawy usług oferowanych na rynku.

– fakt posiadania profili na portalach społecznościowych umożliwiających kontakt oraz wybranie oferty.

 

Jakie prawa przysługują Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

 – dostępu do danych, które jej dotyczą w tym do: 

  1. a) sprostowania danych, które jej dotyczą;
  2. b) usunięcia danych, które jej dotyczą
  3. c) ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą
  4. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  5. e) przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem). 

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Zarządu Spółki.

Pliki cookies wykorzystywane w Systemie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje go. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies.

 

Administrator przechowuje zebrane dane osobowe;

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

 

Profile na portalach społecznościowych:

Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych:

– Facebook

– Instagram

 

Administrator w ramach posiadania w/w profili przetwarza dane, osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe, zdjęcia, dane osobowe). Dane te są zbierane w celu:

– umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych

prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora oraz ofercie Automotive Centrum Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

– w celach statystycznych i analitycznych

 

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Klient może skontaktować się z Administratorem: mailowo pisząc na adres email: kontakt@automotivecentrum.pl lub telefonicznie 534-688-811 oraz pisząc pod adres Automotive Centrum Dmowski-Cichy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 9, 05-200 Wołomin.