Rodo – czym ono jest?

RODO dokument stanowiący zespół norm z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to rozporządzenie unijne, dlatego każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przestrzegania tych przepisów.

W dokumencie tym są szczegółowo omówione zagadnienia i nowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Dokument RODO narzuca nowe standardy i wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto mówi również, że podmioty przetwarzające dane (również ich administratorzy) powinny stosować odpowiednie zabezpieczenia – jednak nie narzuca konkretnych zabezpieczeń – to zadanie należy już do konkretnych podmiotów przetwarzających je. Każdy z tych podmiotów w zależności od potrzeb dostosowuje indywidualnie zabezpieczenia do specyfiki swojej firmy.

Zasady przetwarzania danych osobowych/firmowych w związku z realizacją usługi Zapytaj o ofertę/Newsletter, i procesu weryfikacji w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych/firmowych (RODO)

  1. Automotivecentrum Dmowski-Cichy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkownika/klienta w procesie korzystania z witryny www.automotivecentrum.pl (zapytaj o ofertę/newsletter, takich jak: imię̨, nazwisko, adres e-mail, numerTelefonu, nip firmy)
  2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
  3. Dane osobowe i dane firmowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z korzystaniem przez klienta z systemu zapytaj o ofertę/newsletter za pośrednictwem strony internetowej automotivecentrum.pl oraz adresów e-mail z domeną @automotivecentrum.pl jak również̇ w celu rozpatrzenia ewentualnych procesów sprzedażowych, reklamacji, archiwizacji i kontaktu z klientem.
  4. Podanie danych osobowych/firmowych przez klienta ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej.
  5. Klientowi/użytkownikowi udostępniającemu dane osobowe/firmowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przenoszenia, jak również̇ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Klient w każdym czasie może zrezygnować́ z usługi newsletter wysyłając na adres z którego otrzymuje newsletter wiadomość́ o treści „NIE”
  7. Dane osobowe/firmowe przekazane w związku z korzystaniem z newsletter będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, nie dłużej jednak niż̇ do czasu rezygnacji o której mowa w ust. 6 powyżej
  8. Dane osobowe/firmowe klienta przekazane Spółce Automotive Centrum Dmowski- Cichy Sp. Z o.o. nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów współpracujących ze spółką w celu realizacji usługi zapytaj o ofertę/newsletter lub przetwarzania dokumentacji leasingowej niezbędnej dla podmiotów współpracujących ze spółką na stałe.
  9. Automotive Centrum Dmowski-Cichy Sp.z o.o. zapewnia, że przekazane dane osobowe będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami standard i poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Szukasz nowego samochodu na firmę?

Jesteś o krok bliżej do nowego samochodu.