Jak wziąć samochód w leasing na firmę?

Coraz więcej polskich firm korzysta z usług leasingowych. Szczególną popularnością cieszą się leasingi operacyjne, których przedmiotami są samochody osobowe i dostawcze. Za wyborem leasingu przemawia przede wszystkim możliwość rozłożenia płatności za użytkowany samochód na raty, a także wynikające z formy rozliczania leasingu korzyści finansowe. Jak wziąć samochód w leasing na firmę?

Leasing – co to jest?

W ujęciu najbardziej ogólnym leasing stanowi formę umowy cywilnoprawnej pomiędzy dwoma podmiotami – leasingobiorcą (firmą, która będzie użytkowała przedmiot leasingu) oraz leasingodawcą (najczęściej bankiem). Pod względem formy, leasing przypomina najem, ponieważ przedmiot leasingu – niezależnie od tego, czy jest to samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy czy autobus – nie stanowi własności firmy będącej leasingobiorcą.

Ważną częścią umowy leasingowej jest opłata wstępna. Jednocześnie leasingobiorca zobowiązuje się do regularnego, miesięcznego uiszczania należności na rzecz leasingodawcy w postaci opłacania rat leasingowych. Wysokość rat leasingowych jest uzależniona przede wszystkim od okresu umowy. W zależności od typu, umowa leasingowa może obejmować okres od 24 do 60 miesięcy (z możliwością przedłużenia o 2 lata).  Po zakończeniu określonego w umowie okresu leasingu leasingobiorca ma prawo pierwokupu użytkowanego przedmiotu. Istnieje również możliwość podpisania umowy leasingowej z obowiązkowym wykupem przedmiotu z leasingu, przy czym w takich sytuacjach wartość wykupu jest na ogół ustalana na bardzo niskim poziomie, a cała należność rozkładana równomiernie na przestrzeni okresu trwania leasingu.

Jak wziąć samochód w leasing na firmę? Jakich formalności należy dopełnić?

Leasing samochodu osobowego można uzyskać bardzo szybko. Wynika to z faktu, iż w takich sytuacjach stosuje się tzw. procedurę uproszczoną, w ramach której leasingodawca wymaga wyłącznie dokumentów rejestrowych firmy, wypełnionego i podpisanego wniosku oraz udzielenia wszelkich niezbędnych zgód. W takich przypadkach najczęściej nie są wymagane żadne dokumenty finansowe firmy, ani zaświadczenia z działu księgowego. A jak ta procedura wygląda od strony przedsiębiorcy?

Planując zakup, a właściwie leasing samochodu osobowego w pierwszej kolejności musimy wybrać auto i dostawcę. Następnym krokiem jest wybór leasingodawcy oraz rodzaju leasingu – tutaj z pomocą przychodzą nam wyspecjalizowane firmy oraz brokerzy, którzy analizują dostępne oferty i przedstawiają nam te najbardziej dla nas korzystne. Alternatywą może być zakup pojazdu firmowego u niezależnego brokera samochodowego, który współpracuje z kilkoma bankami i obok dogodnych warunków zakupu pojazdu będzie w stanie wynegocjować dla nas także dogodne warunki leasingu.

Broker zajmie się wszystkimi formalnościami, dlatego jako przedsiębiorca praktycznie nic nie musimy robić. Wystarczy, że zapoznany się z przygotowaną umową i złożymy na niej podpis.

Te artykuły mogą Cię zainteresować