Korzyści wynikające z leasingu z dużym wykupem?

Leasing z dużym wykupem (tzw. ratą balonową) to jedna z dostępnych opcji finansowania zakupu pojazdu firmowego, z której korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców. Dlaczego?

Powszechnie zwykło się sądzić, że najbardziej opłacalnym z perspektywy przedsiębiorstwa jest leasing z niewielką wpłatą własną i niską ratą wykupu. I faktycznie, w przypadku szeregu firm rozwiązanie to jest najbardziej korzystne. Są jednak sytuacje, w których o wiele korzystniejszy jest leasing z ratą balonową. Co to za leasing? Leasing z ratą balonową to forma finansowania, w której w okresie leasingu leasingobiorca ponosi tak naprawdę koszty amortyzacji pojazdu (prognozowaną różnicę między ceną zakupu, a wartością pojazdu w chwili jego wykupu). Dzięki temu miesięczna rata leasingu może być nawet o kilkadziesiąt procent niższa od standardowej. To korzystne rozwiązanie dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność, w związku z czym są zainteresowane ograniczeniem wysokości miesięcznych kosztów do minimum. Leasing z dużym wykupem jest również bardziej korzystny z perspektywy przedsiębiorstwa, które nie zamierza wykupić przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Dodatkowo, jeśli zdecydujemy się na wykup samochodu z ratą  balonową nie musimy jej opłacać gotówką. Leasingodawcy coraz częściej oferują leasingobiorcom zainteresowanym wykupem przedmiotu leasingu możliwość spłaty ostatniej raty w ratach. Na spłatę raty balonowej możemy również dostać kredyt/leasing.

Co ważne, w wielu przypadkach – zależy to przede wszystkim od konstrukcji zawartej umowy leasingowej – decyzji o ewentualnym wykupie pojazdu z leasingu nie musimy podejmować od razu. To duże udogodnienie, dzięki któremu ostateczną decyzję o wykupie pojazdu podejmujemy:

  • znając już aktualną cenę rynkową przedmiotu leasingu (na tej podstawie możemy ocenić, czy wykup pojazdu nam się opłaca, bo samochód stracił na wartości mniej niż prognozowali eksperci i nawet w leasingu z wysoką wartością wykupu uzyskujemy korzystną cenę na jego zakup),
  • znając aktualną sytuację finansową firmy (podpisując umowę leasingową na określony czas nigdy nie mamy pewności, w jakiej sytuacji finansowej będzie nasza firma w chwili zakończenia umowy),
  • znając faktyczne zapotrzebowanie firmy na przedmiot leasingu (wraz z zakończeniem umowy leasingowej może się okazać, że leasingowany samochód dostawczy nie jest nam potrzebny lub nie do końca spełnia aktualne potrzeby firmy, wówczas jego wykup z leasingu byłby niepotrzebnym kosztem, a próba dalszej odsprzedaży kłopotem, którego możemy uniknąć wybierając leasing z wysoką wartością końcową).

Leasing z ratą  balonową – korzyści dla przedsiębiorcy

Decydując się na leasing z pewnością warto rozważyć opcję z dużym wykupem, ponieważ przy takiej opcji:

  • przebieg samochodu nie jest limitowany (jak w przypadku najmu długoterminowego),
  • nie musimy się martwić ponadnormatywnym zużyciem pojazdu,
  • ratę możemy spłacić gotówką, w ratach lub pozyskując finansowanie z kredytu,
  • okres leasingu możemy wydłużyć do maksymalnie 6 lat, obniżając tym samym wysokość raty wykupu,
  • rata leasingu często jest niższa niż miesięczna opłata za wynajem długoterminowy.

Leasing niesie za sobą dodatkowe korzyści w postaci swobody wyboru stacji naprawczych i serwisowych, a także możliwości doposażania samochodu w dodatkowe udogodnienia – w zdecydowanej większości sytuacji bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody leasingodawcy. Jednocześnie leasing z ratą balonową – o czym już wcześniej pisaliśmy – daje  nam możliwość podjęcia decyzji w zakresie wykupu przedmiotu leasingu w chwili zakończenia umowy leasingowej – nie musimy deklarować wykupu podpisując umowę, a mimo to w dalszym ciągu posiadamy prawo pierwokupu użytkowanego samochodu. Ta swoboda zdaniem wielu przedsiębiorców jest jedną z największych korzyści, jakie niesie za sobą wybór leasingu z wysoką wartością końcową. W ujęciu praktycznym taka forma leasingu okazuje się bowiem o wiele bardziej bezpieczna dla przedsiębiorstwa niż leasing z niewielką ratą wykupu.

Warto również pamiętać o tym, iż posiadamy możliwość odsprzedaży leasingu, co dotyczy również leasingu z dużą wartością wykupu. Cesja leasingu polega na przeniesieniu zapisów umowy i określonych tam praw oraz obowiązków na inny podmiot – tak zwanego cesjonariusza lub nabywcę wierzytelności. Cesji leasingu możemy dokonać z różnych względów, przy czym naszym obowiązkiem jako dotychczasowego leasingobiorcy jest znalezienie cedenta (podmiotu zainteresowanego przejęciem umowy leasingowej wraz z wynikającymi z niej prawami i obowiązkami).

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Szukasz nowego samochodu na firmę?

Jesteś o krok bliżej do nowego samochodu.